Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз за автомобили с паркинг, малък мотел и кафе-бистро

от 27.02.2009

Местоположение:
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот № 006009, в местност “Дърводелци”, землището на с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца.

 

Възложител:

Пламен Илиев Георгиев с адрес:
ул.“Илия Кръстеняков” № 16, вх.В, ап.71, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 0886 08 44 27.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на автокомплекс за продажба и сервиз  на автомобили с паркинг, малък мотел и кафе-бистро в имот собственост на възложителя, в местност “Дърводелци”, с.Паволче, общ. Враца, обл. Враца.

 

 

 

  С Решение № ВР-09-ПР/2009г. от 20.02.2009г. на РИОСВ – Враца, за това инвестиционно предложение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

 

    За повече информация – тел. 624 761 РИОСВ гр. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда