Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на автокъща и кафе-магазин с паркинг

от 17.02.2009

Местоположение:
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот  12259. 891.52, в местност “Дърводелци”.

 

Възложител:

Милен Димитров Георгиев с адрес:
ул. “Мито Орозов” № 45, ап. 8, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 0886 83 84 98.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на автокъща и кафе-магазин с паркинг за  автомобили в имот собственост на възложителя с площ 6000 кв. м. в местност “Дърводелци” на обходния път Мездра - Оряхово.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда