Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЛИДЕР ПИ СИ ООД: "Линейно кабелно строителство на трасе за оптичен кабел-етапно изграждане", жк.Сениче, гр. Враца.

от 22.03.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЛИДЕР ПИ СИ ООД: "Линейно кабелно строителство на трасе за оптичен кабел-етапно изграждане", жк.Сениче, гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда