Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на площадка за търговска дейност с черни и цветни метали

от 21.01.2009

Местоположение:

В землището на кв. Кулата, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в местност “Орешака”.

 

Възложител:

Гергин Маринов Кисьов с адрес:
жк. “Сениче” бл. № 50, вх.”В”, ап. 55, гр. Враца, общ.Враца, обл. Враца, тел: 0898 94 78 67.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на площадка за извършване на търговска дейност с черни и цветни метели.

 

 

  Решение № ВР-02-ПР-2009г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

 За повече информация – тел. 624 761 РИОСВ гр. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда