Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Д-р Валерия Цветкова Мраморенска: "Вътрешно преустройство на апартамент и промяна предназначението му в лекарски кабинет, бул.Н.Войводов №34, вх.Б, ет.1, ап.15, гр.Враца.

от 24.02.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Д-р Валерия Цветкова Мраморенска: "Вътрешно преустройство на апартамент и промяна предназначението му в лекарски кабинет, бул.Н.Войводов №34, вх.Б, ет.1, ап.15, гр.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда