Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Емил Трайчев Райков: "Жилищна сграда, УПИ Х - 395, кв.21, с. Згориград, общ. Враца, находящо се в с.Згориград, ул. „Иван Вазов” № 10"

от 03.02.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Емил Трайчев Райков: "Жилищна сграда, УПИ Х - 395, кв.21, с. Згориград, общ. Враца, находящо се в с.Згориград, ул. „Иван Вазов” № 10"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда