Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инв. предл. от БУЛГАРТРАНСГА3 ЕАД-София: "ПГХ Чирен - ГМК и технол. линия от ГМК до П-ри пясъчен демпфер - намал. на вибр. - проект. на реконструкция за "Намал. на вибр. в ГМК и технол. линия от ГМК до ІІ-ри пясъчен демпфер"

от 03.02.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от БУЛГАРТРАНСГА3 ЕАД - София - "ПГХ Чирен - Газомотокомпресорна /ГМК/ и технологична линия от ГМК до П-ри пясъчен демпфер - намаляване на вибрациите - проектиране на реконструкция за "Намаляване на вибрациите в ГМК и технологична линия от ГМК до ІІ-ри пясъчен демпфер"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда