Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД - Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с. Веслец, общ. Враца и изнасяне на ЕТ

от 03.02.2017

Уведомление за инвестиционнo предложениe от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД - Частична реконструкция с промяна трасе на въздушна мрежа НН ТП 2, клон А, с. Веслец, общ. Враца и изнасяне на ЕТ

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда