Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БОВАТО-2" ООД - Изграждане на сондажен кладенец чрез нови водовземни съоръжения", ул.Георги Апостолов №42А, гр. Враца.

от 02.02.2017

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БОВАТО-2" ООД - Изграждане на сондажен кладенец чрез нови водовземни съоръжения", ул.Георги Апостолов №42А, гр. Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда