Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на автомивка, паркинг с автосервиз и търговски обект - тепавица

от 21.01.2009

Местоположение:

 В землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в поземлен имот 12259.641.11, 12259.641.12 и 12259.641.12, местност “Хаджиманов хан”.

 

Възложител:

Ивана Петрова Ангелова и  Коста Петров Тодоров с адрес:
ул. “Ал. Стамболийски” № 15, с. Згориград, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 62 53 39.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на автомивка за измиване на коли, паркинг и  автосервиз за смяна на масло, смяна на ходова част на МПС; ремонти и престой на коли.

Търговски обект – тепавица за изпиране на артикули.

Ще се изгради кало-маслоуловител, септични ями и пречиствателна станция.

 

 

  Решение № ВР-01-ПР-2009г. да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда.

 За повече информация – тел. 624 761 РИОСВ гр. Враца

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда