Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на търговски комплекс и социално обслужване

от 16.01.2009

Местоположение:
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.916.23, местност “Егледжето”.

 

Възложител:

Митко Цветков Димитров


с адрес:
ул. “Полк. Кетхудов” 17, ап.1, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 0899 590 519.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на търговски комплекс и социално обслужване включващо: търговски комплекс за продажба на бутикови облекла и аксесоари, обслужване на спортни съоръжения и кът за отдих и почивка, алея за колоездачи, детска площадка, тенис кортове и паркинг, в имот собственост на възложителя с площ 5 999 дка. Паркинга ще бъде с около 300 паркоместа.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение №2 на ЗООС т.10, б. “Б”- “обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги”.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда