Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Антон Хрисимов Павлов -Текущ ремонт, ново оборудване, мобилна инсталация за сушене на тор и товарен автомобил, с. Мраморен, общ.Враца.

от 05.12.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от ЗП Антон Хрисимов Павлов -Текущ ремонт, ново оборудване, мобилна инсталация за сушене на тор и товарен автомобил, с. Мраморен, общ.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда