Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Газания" ЕООД - Вътрешно преустройство на съществуващ Магазин за промишлени стоки в Селскостопанска аптека, ул. Леонова 5 а, гр.Враца.

от 01.12.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Газания" ЕООД - Вътрешно преустройство на съществуващ Магазин за промишлени стоки в Селскостопанска аптека, ул. Леонова 5 а, гр.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда