Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за проект Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води в град Враца.

от 30.11.2016

Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за проект Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води в град Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда