Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ивайло Петров Петров - СМР на "Работилница за ценрофугиране на пчелен мед". с.Чирен, общ.Враца.

от 01.11.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Ивайло Петров Петров - СМР на "Работилница за ценрофугиране на пчелен мед". с.Чирен, общ.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда