Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обходен път на гр. Враца участък път Е-79

от 29.12.2008

Местоположение:
Община Враца

 

Възложител:

Национална агенция  „Пътна инфраструктура" - гр. София,  1606, бул."Македония" №3

Характеристика на инвестиционното предложение:
Обходен път на гр. Враца участък път Е-79 от км 141+300(0+000) до км 147+820 (6+386)

РЕШЕНИЕ №35-ПР /2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда