Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Продължаване концесия за добив на подземни богатства, с.Лиляче, община Враца.

от 14.10.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от "Холсим" АД - Продължаване концесия за добив на подземни богатства, с.Лиляче, община Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда