Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на складова база за дърва и въглища

от 05.01.2009

Местоположение:
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.646. 19, местност “Гладно поле”.

 

Възложител:

Петър Руменов Петров с адрес:
ул. “Рула” № 4, кв. Бистрец, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 0888 810 446.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на складове за разфасовка на въглища  и дърва за огрев в имот собственост на възложителя с площ 10797 кв. м.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда