Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Хари Димитров Раденков - Вътрешно преустройство на магазин за хранителни и промишлинш стоки в работилница за производство на хлебни изделия", кв.Кулата, гр.Враца.

от 29.09.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Хари Димитров Раденков - Вътрешно преустройство на магазин за хранителни и промишлинш стоки в работилница за производство на хлебни изделия", кв.Кулата, гр.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда