Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кариери-П.Д. ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.617.19, местност Коломаново, в землището на гр.Враца.

от 09.08.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Кариери-П.Д. ЕООД - Промяна на предназначението на част от п.и. 12259.617.19, местност Коломаново, в землището на гр.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда