Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
ДОБИВ НА БАЛАСТРА ОТ Р. ВЪРТЕШНИЦА

от 20.12.2008

Местоположение:

 

В землището на с. Власатица, гр. Враца, общ. Враца,        обл. Враца – 6/шест/дка, на 2 км северно от с.Власатица, поземлени имоти №000079, №000093, № 000090,  №000084.

 

 

Възложител:

 

ВЕСКО КРЪСТЕВ КАМЕНОВ

Управител на „Механизация и автотранспорт-ЦВ” ЕООД-гр.Враца.

Адрес: Промишлена зона, ул.” Баба Илийца ” № 2, ПК № 27, гр. Враца, общ.Враца, обл. Враца, тел:0888874667.       

Характеристика на инвестиционното предложение:

Добив на сурова баластра – 1000 м 3 / годишно, в площ от 6 дка в землището на с.Власатица. На 4 км от бластиерата се намира ТМСИ-Бели извор за производство на пясък и филц, собственост на „М А – ЦВ” ЕООД.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда