Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Петко Ставрев Петков - Преустройство, реконструкция и надстройка на съществуващ търговски обект в жк Толбухин-юг, гр.Враца.

от 28.07.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Петко Ставрев Петков - Преустройство, реконструкция и надстройка на съществуващ търговски обект в жк Толбухин-юг, гр.Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда