Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Албена Стоянова Ганева - Изграждане на животновъден комплекс, землище на с.Косталева.

от 20.07.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Албена Стоянова Ганева - Изграждане на животновъден комплекс, землище на с.Косталева.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда