Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от "Брейн Фууд" ЕООД за "Промяна на предназначението на п.и. 12259.488,38, местност „Серчовец” в землището на гр. Враца и обособяване на Урегулиран поземлен имот - УПИ за изграждане на сграда за съхр

от 01.07.2016

Уведомление за инвестиционно предложение от "Брейн Фууд" ЕООД. "Промяна на предназначението на п.и. 12259.488,38, местност „Серчовец” в землището на гр. Враца и обособяване на Урегулиран поземлен имот - УПИ за изграждане на сграда за съхранение на селскостопанска продукция".

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда