Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Тошев Илиев - ЗС - Отглеждане на пчелни семейства, овощни насаждения и лозя и увеличаване на броя им, във връзка с кандидатстване по мярка 6 “Развития на стопанства и предприятия"

от 29.06.2016

Уведомление за инвестиционнo предложениe от Красимир Тошев Илиев - ЗС - Отглеждане на пчелни семейства, овощни насаждения и лозя и увеличаване на броя им, във връзка с кандидатстване по мярка 6 “Развития на стопанства и предприятия" Подмярка 6,3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020г.-вх. № 9400-0-9853/28.06.2016

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда