Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Теодор Илиев Тодоров, Боби и Калина Ив.Аврамови - Разширение на игрална зала в бившия магазин Явор и Калина Община Враца.

от 27.06.2016

Уведомление за инвестиционно предложение от Теодор Илиев Тодоров, Боби и Калина Ив.Аврамови - Разширение на игрална зала в бившия магазин Явор и Калина Община Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда