Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от МАРТЕКС 2016 ЕООД „Изработване на ПУП в жк Река Лева" в гр. Враца”.

от 22.06.2016

Обява за инвестиционно предложение от МАРТЕКС 2016 ЕООД „Изработване на ПУП в жк Река Лева" в гр. Враца”.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда