Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на автомивка, паркинг с автосервиз и търговски обект - тепавица

от 18.12.2008

Местоположение:
В землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, в поземлен имот 12259.641.11, 12259.641.12 и 12259.641.12, местност “Хаджиманов хан”.

Възложител:
Ивана Петрова Ангелова и  Коста Петров Тодоров с адрес:
ул. “Ал. Стамболийски” № 15, с. Згориград, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 62 53 39.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на автомивка за измиване на коли, паркинг и  автосервиз за смяна на масло, смяна на ходова част на МПС; ремонти и престой на коли.
Търговски обект – тепавица за изпиране на артикули.
Ще се изгради кало-маслоуловител, септични ями и пречиствателна станция.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда