Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД „Добив и първична преработка на подземни богатства”

от 06.04.2016

Обява за инвестиционно предложение от БН-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД „Добив и първична преработка на подземни богатства”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда