Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Георги Трифонов Пешков „Изграждане на офис сграда, автосервиз и автокъща гр.Враца”

от 30.03.2016

Обява за инвестиционно предложение от Георги Трифонов Пешков „Изграждане на офис сграда, автосервиз и автокъща гр.Враца”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда