Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Цветан Николаев Георгиев „Промяна предназначениета на поземлен имот за изграждане на подход на пункт кв.Бистрец, гр.Враца”

от 24.03.2016

Обява за инвестиционно предложение от Цветан Николаев Георгиев „Промяна предназначениета на поземлен имот за изграждане на подход на пункт кв.Бистрец, гр.Враца”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда