Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект ,,Транс-граничен регион без светлинно замърсяване и въглеродни емисии, чрез подмяна на светлинните източници със съвременни енергоефективни решения при съще

от 23.02.2016

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект ,,Транс-граничен регион без светлинно замърсяване и въглеродни емисии, чрез подмяна на светлинните източници със съвременни енергоефективни решения при съществуващите уредби”.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда