Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект „Разработване на пилотен иновативен педагогически модел на образование и възпитание чрез спорт в трансграничния регион България - Румъния”.

от 23.02.2016

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за реализация на проект „Разработване на пилотен иновативен педагогически модел на образование и възпитание чрез спорт в трансграничния регион България - Румъния”.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда