Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на автокъща с автосервиз и складове за промишлени стоки

от 28.11.2008

Местоположение:
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.674.112 и 12259.671.111, местност “Занкиното”.

 

Възложител:

“Инекс - Треид” ЕООД  Илиян Цветков с адрес:
ул. “Екз. Йосиф” № 65, вх. “А”, ап. 14, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 0886 68 44 27.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на автокъща с автосервиз и складове за промишлени стоки за леки автомобили в имот собственост на възложителя с площт 3780 кв. м.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда