Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за добив и преработка на червено месо", с местоположение на площадката ПИ 12259.119.31, местност "Орешака", землището на гр. Враца

от 23.02.2016

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за добив и преработка на червено месо", с местоположение на площадката ПИ 12259.119.31, местност "Орешака", землището на гр. Враца, община Враца, с вх. № 2600-28(2)/22.02.2016 г.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда