Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Пламен Цветанов Григоров и Пламен Андреев Андреев „Изграждане на нова гаражна клетка" в Източна промишлена зона, гр. Враца”

от 19.02.2016

Обява за инвестиционно предложение от Пламен Цветанов Григоров и Пламен Андреев Андреев „Изграждане на нова гаражна клетка" в Източна промишлена зона, гр. Враца”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда