Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на улица "Йордан Лютибродски" в с.Баница, общ. Враца”

от 29.01.2016

Обява за инвестиционно предложение от Община Враца „Основен авариен ремонт на улица "Йордан Лютибродски" в с.Баница, общ. Враца”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда