Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов "Трайно насаждение на орехи и закупуване на земеделска техника" с.Девене, община Враца.

от 15.01.2016

Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Димитров Иванов "Трайно насаждение на орехи и закупуване на земеделска техника" с.Девене, община Враца.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда