Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от ОДБХ - Враца „Вътрешен ремонт на Изпитвателна лаборатория по санитерни експертизи и диагностика на животни.

от 14.01.2016

Обява за инвестиционно предложение от ОДБХ - Враца „Вътрешен ремонт на Изпитвателна лаборатория по санитерни експертизи и диагностика на животни.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда