Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Ремонт на сгради с идентификатор 12259.1020.160.1 и 12259.1020.160.4 по кадастралната карта на град Враца, УПИ XI, кв. 3, пи. 160 по регулационния план на града.

от 08.01.2016

Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Ремонт на сгради с идентификатор 12259.1020.160.1 и 12259.1020.160.4 по кадастралната карта на град Враца, УПИ XI, кв. 3, пи. 160 по регулационния план на града

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда