Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Основен ремонт на сграда с идентификатор 12259.200.65.1 със застроена площ 45 кв. м., сграда с идентификатор 12259.200.65.2 със застроена площ 42 кв. м. и изграждане на топла връзка межд

от 08.01.2016

Обява за инвестиционно предложение от Областна администрация- Враца „Основен ремонт на сграда с идентификатор 12259.200.65.1 със застроена площ 45 кв. м., сграда с идентификатор 12259.200.65.2 със застроена площ 42 кв. м. и изграждане на топла връзка.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда