Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения”

от 04.01.2016

Обява за инвестиционно предложение от Николай Петров Димитров „Изграждане на център за подготовка за реакция при наводнения”

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда