Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен.

от 23.12.2015

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД за Прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище Чирен.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда