Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на паркинг-автокъща за леки автомобили с 40 паркоместа

от 06.11.2008

Местоположение:
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, поземлен имот 12259.667.12, местност “Хаджиманов хан”.

 

Възложител:

Спас Манолов Венев


с адрес:
ул. “Ген. Леонов” 94, ап. 30, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, тел: 0878 409899.

Характеристика на инвестиционното предложение:
Изграждане на паркинг-автокъща за леки автомобили в имот собственост на възложителя с площт 3000 кв. м. Предвиденият паркинг ще заема 1000 кв. м. с 40 броя паркоместа за леки автомобили.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда