Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на ел. отклонение от съществуващ стоманорешетъчен стълб №2 на съществуващо ел. отклонение за ТП “Горски дом” от ВЕ “Рудник” до нов трансформаторен пост в землището на с. Згориград

от 14.10.2008

Местоположение:
Землището на с. Згориград община Враца, местност “Замбина могила” и “Варовитица”.

 

Възложител:
Михайл Александров Петков

с адрес: ул.”Райко Алексиев” № 3, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.


 Характеристика на инвестиционното предложение:
Предвижда изграждане  на ел. отклонение от съществуващ стълб № 2 на съществуващо ел. отклонение за ТП “Горски дом” от ВЕ “Рудник” до нов трансформаторен пост в землището на с. Згориград, местност “Замбина могила” и “Варовитица”, с проектна дължина на отклонението около 15 м.

За изпълнение на отклонението е необходимо да се монтират помощни конзоли с носещи и опъвателни изолаторни вериги с два елемента тип ПС-70 Д.

МТП ще се изгради върху стоманорешетъчен  стълб с височина 9300 мм. като монтирания трансформатор ще е с мощност 63 кVА.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда