Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Увеличаване капацитета на пещ за производство на 3300 тона клинкер на ден

от 14.06.2007

Местоположение:
с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца, на мястото на съществуващи технологични съоръжения на “Холсим” България АД, с. Бели Извор

Възложител
:
“Холсим” България АД, с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца

Характеристика на инвестиционното предложение:

Увеличаване на капацитета на пещта за производство на циментов клинкер от 2 800 тона / ден до 3 300 тона клинкер / ден.

Увеличаване на капацитета на смилане на суровини до 260 т/час, чрез инсталиране на ролкова преса, сепаратор и вентилатор и ръкавни филтри за обезпрашаване на технологичните съоръжения.

Увеличаване на капацитета на съществуващия ръкавен филтър, обезпрашаващ пещта и суровинната мелница, чрез монтиране на ръкави в две допълнителни полета на филтъра.

Подмяна на турбина и двигател на вентилатор горещи газове; подмяна на дозиращата система на пещта.

Подмяна вентилатори на клинкер-охладителя.

Подмяна на вентилаторите на охладителя въздух – въздух и увеличаване на капацитета на съществуващия ръкавен филтър на клинкер-охладителя с монтиране на нов вентилатор на филтъра.

Реконструкция на съществуващата циментова мелница № 3, чрез преминаване от отворен към затворен цикъл на смилане, подмяна на обезпрашаващата система, инсталиране на високоефективен сепаратор, инсталиране на нова дозираща система, реконструкция на захранващите възли, изграждане на нова система за технологичен контрол.

Решение:
№ 6 – ПР / 2007 г. от 12.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81
МОСВ – София, ул. „Уйлям Гладстон” № 67

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда