Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Ценов Иванов - Проект за ПУП - промяна предназначението на поземлен имот

от 16.09.2015

Уведомление за инвестиционно предложение от Христо Ценов Иванов - Проект за ПУП - промяна предназначението на поземлен имот

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда