Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Кравя” 003005. От Красимир Петров Каменов – вх. № 9400-0-13643/02.09.2015 год.

от 03.09.2015

„Изграждане на заслон на коне – метална конструкция за предимно пасищно отглеждане без интензивно животновъдство” с местоположение м. „Кравя” 003005. От Красимир Петров Каменов – вх. № 9400-0-13643/02.09.2015 год.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда