Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Изграждане на паркинг – автокъща за 40 броя коли

от 13.10.2008

Местоположение:
Поземлен имот № 12259.667.12 в местност “Хаджиманов хан” в землище гр. Враца, община Враца, област Враца


Възложител:
Спас Манолов Венев
с адрес: ул. “Генерал Леонов” № 94, ап. 30, гр. Враца, община Враца, област Враца, тел: 0878409899

Характеристики на инвестиционното предложение:

Изграждане на паркинг – автокъща за 40 броя коли върху площ от 3,000 дка.

Oбявата се публикува във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда