Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V"

от 25.08.2015

Обява за инвестиционно предложение от "ЕСО"-ЕАД „Реконструкция на ОРУ 110 V"

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда